A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A Szolgáltatások meghatározása és a Felhasználási Feltételek elfogadása

Üdvözöljük a foxplus.hu honlapon, amelyet a FOX Networks Group Hungary Kft. (1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., „Üzemeltető”) tart fenn. Az Üzemeltető által a foxplus.hu oldalon biztosított szolgáltatások közé tartozik az összes FOX URL-cím („FOX weboldalak”), a videó szolgáltatások, a mobil szolgáltatások és bármely más funkció, tartalom vagy alkalmazás, amelyet a FOX időről-időre a felhasználók rendelkezésére bocsát a FOX üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan (összefoglaló néven: „Szolgáltatások”).

Az Üzemeltető az Ön szórakoztatására és örömére biztosítja a foxplus.hu oldalt és a Szolgáltatásokat. A foxplus.hu meglátogatásával (függetlenül attól, hogy Ön regisztrált felhasználó-e), vagy a Szolgáltatások használatával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti ezt a Megállapodást, beleértve annak jövőbeli változatait („Megállapodást”), és aláveti magát az összes alkalmazandó törvénynek, szabálynak és szabályozásnak („Alkalmazandó Jog”). Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Megállapodást. Az Üzemeltető bármikor módosíthatja ezt a Megállapodást, és ezek a változtatások azonnal életbe lépnek, amikor közzéteszik őket a foxplus.hu oldalán. Az anyagok módosítása nem visszamenőleges hatályú. Ha egy ilyen módosítást követően tovább használja a foxplus.hu oldalt vagy a Szolgáltatásokat, azzal elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a módosított Megállapodást. Éppen ezért fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt a Megállapodást. Ha nem fogadja el ezt a Megállapodást, és nem veti magát alá az Alkalmazandó Jognak, akkor azonnal hagyja abba a Honlap és a Szolgáltatások használatát.

Ha kapcsolatba lép velünk a foxtvhu.info@fox.com címen, akkor elküldjük önnek a Megállapodás másolatát. A levél tárgyának a következőt adja meg: Felhasználási Feltételek. Ahhoz, hogy bizonyos Szolgáltatásokat elérhessen és használhasson, lehetséges, hogy ezen a Megállapodáson túl további feltételeket kell elfogadni, amelyek az adott Szolgáltatásra vonatkoznak, és lehetséges, hogy bizonyos Szoftvereket vagy Tartalmakat kell letöltenie (meghatározások alább).

Regisztrációs jogosultság a foxplus.hu oldalán és a felhasználói fiók biztonsága

A Szolgáltatásokat csak 16. életévüket betöltött felhasználók vehetik igénybe. A regisztráció során megadott adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenni. Jelszavának titokban tartásáért és minden fiókjához kötődő tevékenységért Ön felelős. Ezért nagyon fontos, hogy senkivel ne ossza meg jelszavát. Elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem használja egy másik tag vagy feliratkozó fiókját, felhasználónevét, e-mail címét vagy jelszavát. Elfogadja, hogy azonnal értesíti az Üzemeltetőt, ha gyanítja, hogy fiókját vagy jelszavát jogosulatlanul használták.

Megszűnés

Ez a Megállapodás mindaddig teljes mértékben érvényes és hatályos, amíg használja a Szolgáltatásokat. Bármikor, bármilyen okból megszüntetheti feliratkozását a Szolgáltatásokra, úgy, hogy a főoldalon a leiratkozás gombra kattint, vagy követi a leiratkozási utasításokat a hírlevélben. Az Üzemeltető bármikor, bármilyen okból, indoklás, előzetes figyelmeztetés, magyarázat és felelősség nélkül megszüntetheti az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz. Ez a Megállapodás még a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszűnése után is érvényben marad. Elfogadja, hogy felhasználói fiókja nem átruházható, és a fiókhoz fűződő jogok az Ön halálával megszűnnek.

Díjak

Elfogadja, hogy az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előfizetési díjakkal terheljen bizonyos Szolgáltatásokat. Az Üzemeltető előzetes információt biztosít ezekről a díjakról, beleértve az összegük változását és a feliratkozás lemondásának módját, amennyiben nem kívánja kifizetni a megváltozott összeget. Ha az előfizetési díj emelése után tovább használja a Szolgáltatásokat, akkor elfogadja a megemelt díjat, és felelős lesz azért, hogy befizesse azt az előfizetési egyenlegére. Ha az Üzemeltető felfüggeszti vagy megszünteti az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, mert megszegte a Megállapodást, vagy megsértette az Alkalmazandó Jogot, akkor nem jogosult visszaigényelni az ilyen díjak vagy más befizetések fel nem használt részét.

 Szolgáltatások és termékek megvásárlása a foxplus.hu-n

Ha bármilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol a foxplus.hu oldalon („Termék”), akkor lehetséges, hogy személyes adatokat is meg kell adnia – beleértve hitelkártya és számlázási információkat („Személyes Pénzügyi Adatok”) – egy független, harmadik félnek (feleknek), akit (akiket) az Üzemeltető választ ki, de nem az Üzemeltető tagvállalata („Feldolgozó”). Ha a Feldolgozó felelős az adatok gyűjtéséért, közvetítéséért, és/vagy a Személyes Pénzügyi Adatok feldolgozásáért, valamint az Ön rendelésének teljesítéséért, akkor minden Termékekkel kapcsolatos fizetési kötelezettséget a Feldolgozó felhasználási/szolgáltatási feltételei és adatvédelmi szabályzata(i) szabályoznak. Ha a foxplus.hu-tól vásárol, akkor szavatolja, hogy jogosult a vásárlásra azzal a kártyával, amelyet a Feldolgozónál használ. Termékek vásárlása csak 18. életévüket betöltött felhasználók számára engedélyezett.

Az Üzemeltető nem vállal szavatosságot vagy felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy megrendelt egy Terméket a Feldolgozótól. Az ilyen esetekben a Feldolgozó felelős minden megrendelésért. Egyedül Ön felelős minden tranzakcióért, amely az Ön Személyes Pénzügyi Adatainak felhasználásával történik, nem korlátozó jelleggel beleértve a tranzakció minden költségét. Elfogadja, hogy ha a Feldolgozó adatszivárgást tapasztal, amely érinti az Ön Személyes Pénzügyi Adatait, akkor az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli az ilyen adatszivárgásért.

Az Üzemeltető nem tárol semmilyen feljegyzést a Szolgáltatásokon keresztül végrehajtott vásárlásokhoz vagy más tranzakciókhoz kötődő Személyes Pénzügyi Adatokról. Ezért kérjük, hogy a tranzakciókról vezessen saját feljegyzéseket. Ha tranzakcióival kapcsolatban bármilyen kérdése van, esetleg úgy véli, hogy hiba, illetéktelen tranzakció vagy tranzakciókhoz köthető tevékenység történt az Ön Személyes Pénzügyi Adatainak felhasználásával, akkor lépjen kapcsolatba a Feldolgozóval. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat, hogy megtudja, miként dolgozzuk fel adatait.

Üzemeltetői Tartalmak

A Szolgáltatások olyan információkat, szöveget, fájlokat, képeket, videókat, hangokat, zeneműveket, szerzői műveket, alkalmazásokat és bármely más anyagot vagy tartalmat (összefoglaló néven: „Tartalom”) foglalnak magukba, amelyek az Üzemeltetőhöz tartoznak („Üzemeltetői Tartalom”). Az Üzemeltetői Tartalmat védi a szerzői, a védjegy, a szabadalmi és az üzleti titokjog és más törvények. Ön és az Üzemeltető között, az Üzemeltetői tartalmakhoz és Szolgáltatásokhoz kötődő minden jog az Üzemeltetőt illeti meg. Az Üzemeltető ezennel korlátozott, visszavonható és nem átruházható engedélyt ad arra, hogy Ön a Honlap megtekintése és a Szolgáltatások használata során elérje és megjelenítse az Üzemeltetői Tartalmat (kivéve bármilyen szoftverkódot) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra. A Szolgáltatások tartalmazhatnak más felhasználóktól vagy más Üzemeltetői licenszelőktől származó Tartalmakat. Leszámítva az ezen Megállapodásban meghatározott vagy a Szolgáltatások által konkrétan engedélyezett eseteket, tilos másolni, letölteni, rögzíteni, reprodukálni, duplikálni, archiválni, feltölteni, módosítani, lefordítani, közzétenni, közvetíteni, sugározni, újra közvetíteni, forgalmazni, előadni, megjeleníteni, eladni vagy máshogy felhasználni bármely Tartalmat, amely a Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül jelenik meg.

Az Üzemeltető határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása (nem korlátozó jelleggel beleértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat), amelyek az Üzemeltetői Tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek. Ez a tiltás attól függetlenül érvényes, hogy a származtatott műveket vagy anyagokat árulják, cserélik vagy ajándékba adják. Tilos közvetlenül vagy bármilyen készülék, szoftver, internetes oldal, webalapú szolgáltatás vagy más módszer segítségével eltávolítani, megkerülni, megváltoztatni vagy kijátszani bármilyen, a Tartalmon található szerzői jogi, védjegy vagy más tulajdonosi nyilatkozatot, vagy bármilyen digitális jogkezelési módszert, eszközt, vagy más tartalomvédelmet, vagy a Tartalomhoz kapcsolódó hozzáférést szabályozó módszert, beleértve a földrajzi hely alapú szűrést.

A Szolgáltatások használata

A Szolgáltatásokat kizárólag személyes használatra biztosítjuk, és nem kereskedelmi célra. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint eltávolítson kereskedelmi tartalmakat. Elfogadja, hogy Ön tartozik felelősséggel minden Tartalomért, amelyet közzétesz, feltölt, közöl, e-mailen elküld vagy más módon tesz elérhetővé a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben (összefoglaló néven: „Felhasználói Tartalmak”). Ezért kérjük, körültekintően válassza meg a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben közzétett információkat. Elfogadja, hogy az Üzemeltetőnek nincs befolyása a Felhasználói Tartalmakra, amelyeket a felhasználók tesznek közzé a Szolgáltatások segítségével, és így beleegyezik abba, hogy offenzív, vulgáris, pontatlan vagy más módon kifogásolható Tartalommal találkozhat. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen jellegű Tartalmakért. Ha a Szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélést tapasztal, kérjük, azonnal jelezze az Üzemeltetőnek a www.foxplus.hu/contact oldalon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatásokat ellenőrizze a sértő Tartalmak vagy magatartás kiszűrése érdekében. Az Üzemeltető saját belátása szerint bármikor úgy dönthet, hogy ellenőrzi a Szolgáltatásokat, azonban csak az Üzemeltetői Tartalmakért vállal felelősséget, a felhasználók magatartásáért nem, valamint nem kötelezett a sértő Tartalmak módosítására vagy eltávolítására.

Elfogadja, hogy nem használja a Szolgáltatásokat arra, hogy:

• Közzétegyen, feltöltsön vagy bármilyen más módon közöljön vagy linkeljen olyan Tartalmat, amely törvényellenes, félelemkeltő, káros, sértő, pornográf, meztelenséget tartalmaz, támadó, zaklató, erőszakos, büntetendő, becsületsértő, megsérti mások személyiségi, nyilvánossághoz fűződő, szerzői, védjegy, szabadalmi, üzleti titok, szerződéses vagy egyéb jogait, hamis, félrevezető, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő vagy diszkriminatív;

• Megsértse mások jogait, beleértve a szabadalmi, védjegy, üzleti titok, szerzői, személyiségi, nyilvánossághoz fűződő vagy más tulajdonosi jogokat;

• Megsértsen vagy kárt okozzon egy másik embernek;

• Kihasználjon vagy veszélyeztessen egy kiskorút;

• Másnak adja ki magát vagy kísérletet tegyen erre;

• Olyan tevékenységet folytasson, amely vírusok, botok, férgek vagy bármilyen más számítógépes kód, fájl vagy program használatával jár, amely megszakítja, tönkreteszi vagy korlátozza bármely számítógépes szoftver, hardver vagy telekommunikációs berendezés működését, vagy máshogyan biztosít illetéktelen hozzáférést számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz;

• Megzavarja, károsítsa, megbénítsa, megbontsa, megrongálja, indokolatlanul leterhelje a Szolgáltatásokat, vagy illetéktelen hozzáférést szerezzen hozzájuk, beleértve az Üzemeltető szervereit, hálózatait és fiókjait;

• Eltakarja, eltávolítsa, kikapcsolja, blokkolja vagy elhomályosítsa a hirdetéseket vagy a Szolgáltatások más részeit;

• Egy bizonyos technológia vagy más automatizált rendszer, mint például scriptek vagy botok segítségével felhasználóneveket, jelszavakat, e-mail címeket vagy más adatokat gyűjtsön a Szolgáltatásokból, illetve kijátsszon vagy módosítson olyan biztonsági technológiákat vagy szoftvereket, amelyek a Szolgáltatások részét képezik;

• Kéretlen körüzeneteket küldjön, vagy ilyenek küldését okozza (közvetve vagy közvetlenül), vagy bármilyen más kéretlen tömeges kommunikációt folytasson a Szolgáltatásokon keresztül. Ha mégis így tesz, akkor tudomásul veszi, hogy ezzel jelentős kárt okoz az Üzemeltetőnek, de a kár mértékét rendkívül nehéz megállapítani. Elfogadja, hogy az ilyen kár méltányosan megbecsült értékeként, 30 fontot fizet az Üzemeltetőnek az ilyen jellegű kommunikáció minden valós vagy szándékolt címzettje után;

• Személyes információkat szerezzen meg, gyűjtsön össze és kérjen le kereskedelmi vagy törvényellenes célból;

• Másik emberről készült képet vagy videót tegyen közzé, töltsön fel vagy bármilyen más módon közöljön, az adott személy beleegyezése nélkül;

• Üzleti tevékenységet folytasson (nem korlátozó jelleggel beleértve az értékesítést, a vetélkedőket vagy nyereményjátékokat) az Üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül;

• Rivális szolgáltatásokat hirdessen vagy promótáljon;

• Bármilyen Alkalmazandó Jognak ellentmondóan járjon el;

• Megkísérelje a fenti tevékenységeket, illetve másokat segítsen vagy bátorítson rájuk.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, de nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget rá, hogy saját belátása szerint eltávolítsa azokat a Felhasználói Tartalmakat, amelyek megsértik ezt a Megállapodást. Elfogadja, hogy az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy vizsgálatot indítson, és megfelelő jogi lépéseket foganatosítson bárki ellen, aki, az Üzemeltető saját belátása szerint, megsérti a Megállapodást, nem kizáró jelleggel beleértve a felhasználó fiókjának megszüntetését és/vagy az ilyen Felhasználói Tartalmak, viselkedés vagy aktivitás jelentését a bűnüldöző szerveknél.

 Elfogadja, beleegyezik és hozzájárul, hogy az Üzemeltető hozzáférhet, megőrizhet vagy nyilvánosságra hozhat információkat, amelyeket Ön megadott a foxplus.hu oldalon, beleértve a Felhasználói Tartalmakat, amennyiben az Üzemeltető jóhiszeműen feltételezi, hogy az ilyen hozzáférés, megőrzés vagy nyilvánosságra hozatal szükséges annak érdekében, hogy: (i) megvédje az Üzemeltető, anyavállalatai, leányvállalatai vagy tagvállalatai („Tagvállalatok”) jogait vagy tulajdonát, illetve alkalmazottait, ügynökeit és szerződéses partnereit (beleértve a megállapodásaink kikényszerítését); (ii) megvédje a Szolgáltatások felhasználóinak vagy közszemélyeknek a biztonságát, a sürgős cselekvést is ide értve; (iii) csalást előzzön meg vagy kockázatot kezeljen; illetve (iv) betartsa a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat, hogy megtudja, miként használjuk fel adatait.

Nyereményjátékok

Aláveti magát bármely vetélkedő vagy promóció megadott szabályainak, amelyen részt vesz az Oldalon vagy azon keresztül. Amennyiben másképp nem rendelkezünk, az Oldalon biztosított vetélkedőkön és nyereményjátékokon csak Magyarország lakosai vehetnek részt.

A felhasználók tulajdonjoga

Az Üzemeltető nem formál tulajdoni igényt a Felhasználói Tartalmakra, amelyeket Ön közzétesz, feltölt, közöl, e-mailen elküld vagy más módon tesz elérhetővé a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben, feltéve, hogy a Felhasználói Tartalmaknak nincsen olyan eleme, amely már az Üzemeltető vagy bármely Tagvállalatának tulajdonában áll. Ha Felhasználói Tartalmat a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben közzéteszi, azzal az Üzemeltetőnek és Tagvállalatainknak, engedélybirtokosainknak és a jogosult felhasználóknak egy örökre szóló, nem kizárólagos, teljes mértékben kiegyenlített és jogdíj mentes, allicenciába adható, részben vagy egészben átruházható, egész világra kiterjedő engedélyt biztosít, hogy felhasználják, módosítsák, kivonatolják, adaptálják, származékos művet és összeállításokat hozzanak létre az alapján, nyilvánosság előtt előadják vagy bemutassák, sokszorosítsák és terjesszék az ilyen Felhasználói Tartalmakat a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben vagy bármilyen más terjesztéssel összefüggésben egy Harmadik Fél Szolgáltatásain (meghatározás alább), bármilyen ma ismert vagy később megalkotott médiaformátumon keresztül, bármilyen célra, nem kizárólagos jelleggel beleértve a promóciót, a marketinget és a kereskedelmet. Ha az Üzemeltető felhasználja ezeket a Felhasználói Tartalmakat, akkor nem köteles előzetes tájékoztatás adni, külön engedélyt kérni vagy ellenszolgáltatást biztosítania Önnek, vagy bármely más személynek. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza az Ön által a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben közzétett Felhasználói Tartalmak tárhelyét.

 Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) Ön a birtokosa a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben közzétett Felhasználói Tartalmaknak, illetve a Felhasználói Tartalmak tekintetében megszerezte azokat a jogokat, amelyek birtokában megadhatja az ebben a szakaszban meghatározott lincenszet, és a Felhasználói Tartalmak közzététele a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben vagy bármely Harmadik Fél Szolgáltatásán (meghatározás alább) nem sérti semmilyen harmadik személy személyiségi, nyilvánossághoz fűződő, szerzői, szerződéses vagy bármilyen más jogát. Beleegyezik, hogy megfizet minden jogdíjat, költséget és más egyéb, harmadik személyek részére teljesítendő pénzügyi jellegű kötelezettséget, amelyek az Ön által a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy Harmadik Fél Szolgáltatásain keresztül közzétett Felhasználói Tartalmak használatából adódnak.

Szerzői jog és szellemi tulajdonjog

Az Üzemeltető tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és elvárja, hogy a felhasználók is így tegyenek. Nem tölthet fel, ágyazhat be, tehet közzé, küldhet el e-mailen vagy tehet máshogyan elérhetővé olyan anyagot, amely egy harmadik fél szerzői, szabadalmi, védjegy, üzleti titok vagy bármilyen más tulajdonjogát sérti. Az Üzemeltető irányelvei szerint az Üzemeltető megfelelő körülmények között megtagadhatja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést azoktól, akik ismételten megsértik ezeket a jogokat.

 Amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamely, az Oldalon található vagy onnan linkelt tartalom megsérti az Ön szerzői jogát, kérjük, küldjön egy értesítést az Üzemeltető Szerzői Jogi Képviselőjének (lásd alább) a jogsértésről a következő információkkal: (a) a szerzői jogi jogsértésben érintett mű azonosítása vagy több ilyen szerzői joggal védett mű esetén egyetlen értesítés ezen művek listájáról; (b) annak az anyagnak a beazonosítása, amellyel a jogsértést elkövették, valamint elegendő információ ahhoz, hogy a kérdéses anyagot lokalizálni tudjuk a Szolgáltatásokon (például a jogsértő anyag URL címe); (c) az Ön elérhetőségei, olyan mértékben, amely elegendő ahhoz, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, úgymint lakcím, telefonszám, és amennyiben van: e-mail cím; (d) Ön által tett nyilatkozatot arról, hogy legjobb tudomása szerint a szerzői jog jogosultja, meghatalmazottja nem adott engedélyt a kérdéses használatra vagy az a jogszabály alapján nem engedélyezett; (e) nyilatkozatot arról, hogy büntetőjogi vagy polgári jogi felelőssége tudatában vallja, hogy a fenti bejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, hogy a szerzői jog jogosultja Ön, vagy felhatalmazása van a szerzői jog jogosultja nevében eljárni; és (f) az Ön papír alapú, vagy elektronikus aláírása. Az Üzemeltető Szerzői Jogi Képviselője az alábbi címen érhető el, ha értesítést kíván küldeni jogsértő tartalomról: foxtvhu.info@fox.com.

 

Harmadik fél linkjei és Szolgáltatásai

A Szolgáltatások vagy egy harmadik fél megjeleníthet olyan linkeket, amelyek harmadik fél által létrehozott weboldalakra, alkalmazásokra, erőforrásokra vagy más szolgáltatásra mutatnak („Harmadik Fél Szolgáltatásai”). Ha egy Harmadik Fél Szolgáltatását használja, akkor a harmadik féllel és nem az Üzemeltetővel kerül kapcsolatba. Ha úgy dönt, hogy egy Harmadik Fél Szolgáltatását használja, és információt oszt meg rajta, a Harmadik Fél Szolgáltatása felhasználhatja és megoszthatja adatait a saját adatvédelmi szabályzata és az Ön által, a Harmadik Fél Szolgáltatásán megadott adatvédelmi beállítások szerint. Mielőtt elkezdi használni a Harmadik Fél Szolgáltatását, figyelmesen olvassa el adatvédelmi szabályzatukat. Ráadásul, a harmadik fél, amely a Harmadik Fél Szolgáltatását biztosítja, további feleket is bevonhat, hogy biztosítsák Önnek az adott alkalmazás vagy szolgáltatás egy részét, például a technológiai, fejlesztési vagy fizetési szolgáltatásokat. Az Üzemeltető nem felelős, és nem vállal kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot, a Harmadik Fél Szolgáltatásaiért vagy a Harmadik Fél Szolgáltatásait biztosító felekért (nem kizáró jelleggel beleértve az adott Harmadik Fél Szolgáltatásán megjelenő információk pontosságát és teljességét vagy a harmadik fél adatvédelmi gyakorlatát). Amennyiben a Szolgáltatásokon megjelenítjük egy Harmadik Fél Szolgáltatását vagy egy arra mutató linket, az nem jelenti azt, hogy hozzájárulunk vagy jóváhagyjuk a Harmadik Fél Szolgáltatását. Az Üzemeltető nem felelős a foxplus.hu oldalon kívül bármely más weboldal tartalmáért vagy gyakorlatáért, még akkor sem, ha az adott oldal linkeli a foxplus.hu oldalt, és akkor sem, ha az adott oldalt az egyik Tagvállalat üzemelteti vagy egy olyan vállalat, amely bárhogyan kapcsolatban áll a foxplus.hu oldallal. A Szolgáltatások használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős bármilyen tartalomért vagy más anyagért, amely nem a foxplus.hu oldalán található. A Harmadik Fél Szolgáltatásait saját felelősségére használja. Az Üzemeltető azt javasolja, hogy ne adjon meg semmilyen személyes adatot a Harmadik Fél Szolgáltatásain, hacsak nem ismeri és fogadja el a harmadik felet, akivel kapcsolatba lép.

Ha szeretne a foxplus.hu oldalra mutató hipertext linket létrehozni, előtte köteles kapcsolatba lépni az Üzemeltetővel a foxtvhu.info@fox.com címen. A hipertext link létrehozása során nem jelezheti azt bármilyen kifejezett vagy vélelmezett módon, hogy jóváhagyást, szponzorálást vagy támogatást kapott a foxplus.hu oldaltól vagy az Üzemeltetőtől, beleértve annak illetékes alkalmazottait, ügynökeit, igazgatóit, tisztviselőit vagy részvényeseit.

Felhasználók közötti vita

Kizárólag Ön felelős az Üzemeltető más felhasználóival, Harmadik Fél Szolgáltatásaival vagy bármilyen más féllel folytatott interakcióiért, amelyet a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben végez. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, de kötelezettséget nem vállal rá, hogy ezekbe a vitákba bármilyen módon beleszóljon.

Adatvédelmi és Cookie Szabályzat

A Szolgáltatások használatát az Adatvédelmi Szabályzat és a Cookie Szabályzat is szabályozza, amelyet ezzel a hivatkozással foglalunk bele a Megállapodásba.

Lemondás a jótállásról

A Szolgáltatásokat „ahogy adott” és „ahogy elérhető” alapon biztosítjuk, és az Üzemeltető nem szavatol vagy ígér bármilyen konkrét eredményt a Szolgáltatások használatához kötődően. Az Üzemeltető visszautasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot és feltételt, nem kizáró jelleggel beleértve a kereskedelmi megfelelőségre, egy adott célnak való megfelelőségre és jogok meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett szavatosságot. Az Üzemeltető nem szavatolja, hogy a Szolgáltatások megszakítás nélkül elérhetőek, naprakészek, biztonságosak vagy hibamentesek lesznek, vagy, hogy bármilyen információ, amelyet a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben, illetve Harmadik Fél Szolgáltatásain (nem kizáró jelleggel beleértve, a Felhasználói Tartalmakat vagy harmadik fél reklámjait keresztül) szerez pontos és megbízható lesz. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem felelős bármilyen veszteségért vagy vagyoni kárért, amelyek a Szolgáltatások használatából erednek, a problémákért vagy technikai meghibásodásokért a Szolgáltatások használatával összefüggésben, az Üzemeltető rendezvényein való részvételért, bármilyen a Szolgáltatásokkal összefüggésben letöltött vagy máshogyan megszerezett anyagért, bármilyen Felhasználói Tartalomért, harmadik fél reklámjáért vagy Harmadik Fél Szolgáltatásáért, amelyet a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben tettek közzé, vagy a Szolgáltatások felhasználóinak magatartásáért, legyen az online vagy offline. A Felhasználói Tartalmakat, a harmadik fél reklámjait, a Harmadik Fél Szolgáltatásait, és bármely harmadik fél által biztosított árut vagy szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használjon. A Felhasználói Tartalmak, a harmadik fél reklámjai és a Harmadik Fél Szolgáltatásai nem feltétlenül tükrözik az Üzemeltető véleményét vagy irányelveit.

Felelősség korlátozása

AZ ÜZEMELTETŐ NEM FELELŐS ÖNNEK VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK SEMMILYEN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNY,  BALESETI, KÜLÖNLEGES, VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉRT, NEM KIZÁRÓ JELLEGGEL BELEÉRTVE AZ ELMARADT (KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT) HASZNOT, AMELY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ÜZEMELTETŐ FIGYELMEZTETVE LETT ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK ESÉLYÉRE. JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SZEREPLŐ, EZZEL ELLENTÉTES MEGÁLLAPÍTÁSOK ELLENÉRE AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE BÁRMILYEN OKBÓL, AZ ADOTT CSELEKEDETTŐL FÜGGETLENÜL MINDEN ESETBEN ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET ÖN FIZETETT AZ ÜZEMELTETŐNEK A SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, AZOK HASZNÁLATA SORÁN. EBBEN A MEGÁLLAPODÁSBAN SEMMI NEM ZÁRHATJA KI VAGY KORLÁTOZHATJA AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGÉT AZ ÜZEMELTETŐ HANYAGSÁGÁBÓL ADÓDÓ HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN, VAGY BÁRMILYEN MÁS FELELŐSSÉGET, AMELYET A TÖRVÉNY NEM ZÁR KI VAGY KORLÁTOZ.

Viták rendezése

Ezt a Megállapodást Magyarország jogszabályaival összhangban kell értelmezni és végrehajtani. A vitás kérdésekben a magyar bíróságok illetékesek.

 Kártérítés

Ön vállalja, hogy az Üzemeltetőt, Tagvállalatait, alvállalkozóit és más partnereit, illetve illetékes tisztségviselőit, ügynökeit, partnereit és alkalmazottait kártalanítja és ártatlannak tartja minden veszteség, kötelezettség, vád vagy igény felmerülése esetén, nem kizáró jelleggel beleértve bármely harmadik fél ügyvédi költségeit, amelyek abból adódnak vagy bármely módon ahhoz kapcsolódnak, hogy Ön a foxplus.hu oldalt vagy a Szolgáltatásokat igénybe vette, megszegte ezt a Megállapodást, más jogait megsértette, illetve közzétett vagy más módon beküldött Tartalmakat a Szolgáltatásokon, azokon keresztül vagy azokkal összefüggésben.

 Kéretlenül beküldött anyagok

Az Üzemeltető nem fogad a Szolgáltatásokon keresztül vagy máshogyan kéretlenül beküldött anyagokat, nem kizáró jelleggel beleértve a blog ötleteket, cikkeket, kéziratokat, történeteket, rajongók által készített anyagokat, karaktereket, rajzokat, információkat, javaslatokat, felvetéseket, ötleteket vagy koncepciókat. Az Üzemeltető olvasatlanul törli az ilyen beküldött anyagokat, anélkül hogy továbbítaná azt az Üzemeltető stábjának vagy a Tagvállalatok stábjának. Ezért bármilyen hasonlóság egy kéretlenül beküldött anyag és az Üzemeltető vagy Tagvállalatainak kreatív munkái között, nem kizáró jelleggel beleértve a filmeket, sorozatokat, történeteket, címeket vagy koncepciókat, kizárólag a véletlen műve. Azonban, ha kéretlen anyagot küldenek az Üzemeltetőnek a Szolgáltatásokon keresztül (nem kizáró jelleggel beleértve a publikus fórumokat), akkor az ilyen beküldött anyagokat és szerzői jogokat felhasználhatják, lemásolhatják, allicenciába adhatják, adaptálhatják, közzétehetik, forgalmazhatják, nyilvánosan előadhatják, publikálhatják, megjeleníthetik, vagy törölhetik az Üzemeltető belátása szerint (lásd „A felhasználók tulajdonjogai” fentebb). Elfogadja, hogy nem jogosult semmilyen kompenzációra, elismerésre vagy megemlítésre, és a kéretlenül beküldött anyag elküldésével lemond az Üzemeltetővel és Tagvállalataival szembeni minden, a kéretlenül beküldött anyaghoz kapcsolódó igényéről, nem kizáró jelleggel beleértve a tisztességtelen versenyt, a vélelmezett szerződés megszegését vagy a titoksértést.

Munkalehetőségek

Az Üzemeltető időről-időre közzétehet munkalehetőségeket a Szolgáltatásokon és/vagy felajánlhatja a felhasználóknak, hogy küldjenek be önéletrajzokat. Ha úgy dönt, hogy az álláshirdetésre beküldi nevét, elérhetőségét, önéletrajzát és/vagy személyes adatait az Üzemeltetőnek, akkor felhatalmazza az Üzemeltetőt, hogy felhasználja ezeket az adatokat jogszerű és törvényes toborzási és foglalkoztatási célokra. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Tagvállalatainak saját belátása szerint továbbküldje az Ön által megadott adatokat, törvényes üzleti célokra. Az ebben a Megállapodásban vagy a Szolgáltatásokon szereplők nem jelentenek ígéretet, hogy az Üzemeltető kapcsolatba lép bárkivel, állásinterjúra hív, felvesz vagy alkalmaz bárkit, aki adatokat küld be, és az ebben a Megállapodásban vagy a Szolgáltatásokon szereplők nem jelentenek ígéretet arra sem, hogy az Üzemeltető átnézi a Szolgáltatások felhasználói által beküldött adatokat.

Egyéb

Nem minősül jogról való lemondásnak, amennyiben az Üzemeltető elmulaszt valamely joggyakorlást, vagy jelen Megállapodásból eredő rendelkezések vagy jogok érvényesítését. A Megállapodás szakaszainak címei csak a könnyebb tájékozódást szolgálják, és nincs jogi vagy szerződéses hatásuk. Az Üzemeltető engedéllyel használja a FOX védjegyet. Ez a Megállapodás a jog által megengedett legteljesebb mértékben működik. Amennyiben jelen Megállapodás valamely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek, vagy valamely esetben végrehajthatatlannak minősülne, úgy az adott rendelkezést jelen Megállapodástól elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

 

Ha kérdése van ezzel a Megállapodással kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a foxtvhu.info@fox.com címre.

A MEGÁLLAPODÁST ELOLVASTAM, ÉS MINDEN RENDELKEZÉSÉT ELFOGADOM.