ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Walt Disney Company felvásárolt bizonyos 21st Century Fox vállalkozásokat, ideértve azokat is, amelyek az alábbiakban leírt szolgáltatásokat nyújtják. A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") ezen tranzakcióra tekintettel került frissítésre.Hatályos: 25/11/20191. BEVEZETÉS

2. INFORMÁCIÓ GYŰJTÉSE

3. HASZNÁLAT ÉS MEGOSZTÁS

4. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

5. BIZTONSÁG

6. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

7. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

8. ELÉRHETŐSÉGEINK

1. BEVEZETÉS

A Fox Networks Group Hungary Kft. [(1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) “FNG” vagy “mi”], mint adatkezelő biztosítani kívánja, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Öntől származó és Önre vonatkozó információkat. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a jelen weboldalon (a "Weboldal") keresztül gyűjtött információkkal kapcsolatos gyakorlatunkat mutatja be.

Leányvállalataink között vannak a The Walt Disney Family of Companies. A cég leányvállalatairól további információ kérhető itt: privacycontact@twdc.com.

A www.foxplus.hu oldalon megtalálható Felhasználási Feltételeinkben meghatározottak szerint a jelen Weboldal általános közönségnek szól, és nem céloz meg kifejezetten gyermekeket, így a Weboldal tudatosan nem gyűjt 16. életévét be nem töltött gyermekekre vonatkozó információkat.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában a "személyes adat" olyan információt jelent, amely egy meghatározott személyt azonosít, például elérhetőségi adatokat, amely magába foglalja az Ön nevét, e-mail címét, IP címét, sütiket vagy az Ön fogyasztási preferenciáit.

2. INFORMÁCIÓ GYŰJTÉSE

Az FNG és a szolgáltatást nyújtó partnereink az alábbi információkat gyűjtik Öntől és Önre vonatkozóan:

Aktivitási Információk. Amikor Ön felkeresi a jelen Weboldalt és azzal interakcióba lép, ezen látogatásokról bizonyos információkat gyűjtünk. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a Weboldalhoz történő csatlakozást, a szervereink az Ön számítógépére, eszközére és böngészőjére vonatkozó információkat fogadnak és mentenek el, amely adott esetben magába foglalhatja az Ön IP címét, böngészőjének típusát, és más szoftveres és hardveres információt. Amennyiben Ön a Weboldalt mobiltelefonról vagy más eszközről keresi fel, úgy gyűjtjük az ezen eszközhöz rendelt egyedi eszközazonosítót, a helymeghatározási adatokat, vagy az ezen eszközhöz kapcsolódó más tranzakciós információkat.

Sütik és más nyomkövető technológiák. További információkért kérjük, tekintse meg a Süti Szabályzatunkat, amely itt érhető el: http://www.foxplus.hu/cookie-policy.html

3. HASZNÁLAT ÉS MEGOSZTÁS

Az Öntől és Önről gyűjtött információkat arra használjuk fel, hogy a Weboldal szolgáltatásait és funkcióit biztosítsuk az Ön részére, úgymint: a Weboldal szolgáltatásainak és funkcióinak mérése és fejlesztése; az Önnek a jelen Weboldal használatával kapcsolatos élményének javítása azáltal, hogy olyan tartalmat nyújtunk Önnek, amelyet Ön relevánsnak és érdekesnek talál; ügyféltámogatás biztosítása, valamint megkeresések megválaszolása. Ezekben az esetekben az adatkezelés szerződés teljesítése érdekében szükséges (a 2016/679. EU Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján). Amikor az Öntől és Önről gyűjtött információk alapján az Ön személyazonossága nem állapítható meg, az ilyen információkat bármilyen célból felhasználhatjuk vagy megoszthatjuk harmadik személyekkel.

Az Öntől és Önről gyűjtött információkat továbbá az alábbi célokból használhatjuk fel:

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az FNG szolgáltatást nyújtó partnerei, mint adatkezelők vagy mint adatfeldolgozók számára, hogy támogassanak minket a Weboldal nyújtásában és kezelésében. Az FNG az Ön információit elérhetővé teheti egyes harmadik személy szolgáltatók, úgymint szerződéses partnerek, megbízottak vagy szponzorok számára, akik segítséget nyújtanak nekünk a Weboldal kezeléséhez és fenntartásához. Ilyen szolgáltatást nyújtó partner többek között:

• OVH LTD, New London House 6 London street LONDON EC3R 7LP Cégjegyzékszám 5519821 – Bejegyezve Anglia és Wales területén, Adószám GB 918 75 94 74; aki hoszting szolgáltatásokat nyújt a részünkre;

• Fox Networks Group España, S.L.U., Calle Orense 34-2ª Planta, 28020, Madrid, aki digitális és analitikai szolgáltatásokat nyújt a részünkre; valamint

• Fox Networks Group (UK) Limited, 10 Hammersmith Grove, London W6 7AP, aki digitális és analitikai szolgáltatásokat nyújt a részünkre.

Ezek a szolgáltatók a személyes információkat kizárólag abból a célból használják fel, hogy az Önnek és az FNG-nek nyújtott konkrét szolgáltatásokat biztosítsák.

Közös promóciók nyújtása céljából. Harmadik személyekkel együttműködésben közös promóciókat nyújthatunk ("Közös Promóciók"). Az ilyen Közös Promóciók a Weboldalon vagy a harmadik személy szolgáltatásán kerülhetnek lefolytatásra. Ezen jogviszonyok keretében az Ön által a Közös Promócióval összefüggésben megosztott információkat hozzáférhetővé tehetjük harmadik személy részére (feltéve, hogy ehhez Ön hozzájárult). Az Ön információinak a harmadik személy általi felhasználására e harmadik személy adatkezelési tájékoztatója irányadó.

Az FNG és mások jogainak védelme érdekében. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az FNG megoszthatja az Ön információit, ideértve az olyan eseteket, amikor az FNG alappal feltételezi, hogy az ilyen megosztás szükséges: (i) az FNG, az FNG Leányvállalatai, vagy ezek munkavállalói, megbízottai és szerződéses partnerei jogi igényei, magántitkai, biztonsága vagy tulajdona biztosítása, érvényesítése vagy védelme érdekében (ideértve a szerződéseink és felhasználási feltételeink érvényesítését); (ii) a Weboldal felhasználói vagy mások biztonsága és magánélete védelme érdekében; (iii) csalások elleni védelem vagy kockázatkezelési célok érdekében; (iv) jogszabályok vagy jogi kötelezéseknek való megfelelés érdekében; vagy (v) a társadalomtól vagy a kormányzati szervektől érkező megkeresések megválaszolása érdekében. Ezekben az esetekben az adatkezelés az FNG vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján).

Egyesülés vagy eszközátruházás végrehajtása érdekében. Ha az FNG eladja az üzletének egészét vagy egy részét, vagy eladja vagy átruházza az eszközeit, vagy egyébként egyesülésben vesz részt, vagy ha az eszközei összessége vagy meghatározó része átruházásra kerül, az FNG ezen tranzakció részeként továbbíthatja az Ön információit a tranzakcióban részt vevő harmadik személy(ek) részére. Ezekben az esetekben az adatkezelés az FNG vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján).

4. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

Előfordulhat, hogy személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belüli vagy azon kívüli országokba továbbítjuk, így különösen az Amerika Egyesült Államokba. Az Európai Bizottság egyes EGT-n kívüli országok tekintetében elismerte, hogy azok az EGT előírásainak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Ezen országok teljes listája megtalálható a következő oldalon: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Az adatok EGT-ből olyan országba történő továbbítása tekintetében, amelyben az Európai Bizottság szerint nem biztosított a kellő védelem, megfelelő biztosítékokat vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme és azoknak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő továbbítása érdekében; például bevezettük az Európai Bizottság által GDPR 45. és 46. cikke alapján elfogadott általános szerződési feltételeket.

Ha szeretné megkapni a fenti rendelkezések másolatát, valamint további tájékoztatást szeretne a személyes adatairól, keressen meg minket a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontjában megjelölt címen.

5. BIZTONSÁG

AZ FNG megfelelő adminisztratív, technikai, személyzeti és fizikai intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy védelmezze a birtokában lévő információkat az adatvesztéssel, adatlopással és a jogellenes felhasználással, közzététellel vagy módosítással szemben.

6. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A GDPR előírásainak megfelelően Ön bármikor jogosult:

 1. a.Kérni annak igazolását, hogy megvannak-e a személyes adatai, azokról másolatot kérhet, valamint tájékoztatást kérhet adatai tartalmáról és forrásáról, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint további információt kérhet a személyes adatai kezelésének céljáról, a címzettek kategóriáiról, amennyiben van, az automata döntéshozatal tényéről, az adatok tárolásának előrelátható időtartamáról, amennyiben ez előrelátható, továbbá azokról a biztonsági intézkedésekről, melyeket az EGT-n kívüli adattovábbítás során alkalmazunk,

 2. b.Ellenőrizni az adatok pontosságát, kérheti a helyesbítésüket, a frissítésüket vagy a módosításukat,

 3. c.Kérni személyes adatai törlését vagy anonimizálását, amennyiben

  • -az Ön személyes adatát jogellenesen kezelik,

  • -az Ön személyes adata többé nem szükséges abból a célból, amely miatt gyűjtötték,

  • -jogszabályi kötelezettségünk azok törlése,

  • -Ön a lenti d) pontban foglaltak szerint tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nekünk nincs olyan kényszerítő erejű jogos érdekünk, mely ezen jogát felülírná.

 4. d.Jogos okból tiltakozni személyes adatai jogos érdekek alapján történő kezelése ellen,

 5. e.Kérni, hogy az FNG korlátozza személyes adatai kezelését, ha

  • -kétségbe vonja személyes adata pontosságát, ameddig mi megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatok pontosságát ellenőrizzük,

  • -az adatkezelés jogsértő, azonban Ön nem kéri az adatok törlését,

  • -az adatkezelés céljához már nincs szükségünk a személyes adatra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy amennyiben Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen annak kivizsgálásáig, hogy az FNG jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben,

 6. f.Elektronikus másolatot kérni a személyes adatáról, amennyiben továbbítani szeretné azon személyes adatát, melyet az FNG rendelkezésére bocsátott, amennyiben a személyes adat kezelése automatizált módon történik és az adatkezelés vagy (i) az Ön hozzájárulásán alapul, vagy (ii) az FNG szolgáltatásainak szerződés alapján történő teljesítésén alapul ("az adathordozhatósághoz való jog"),

 7. g.Panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu] vagy pedig bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben.

7. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása. Az FNG jogosult módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Kérjük, tekintse meg az Adatkezelési Tájékoztató elején található Hatálybalépési Dátumot, hogy megállapítsa, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót mikor módosították utoljára. Az Adatkezelési Tájékoztató bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor a módosított Adatkezelési Tájékoztatót kihelyezzük a Weboldalra.

Hivatkozott szolgáltatások. A jelen Weboldal olyan oldalakhoz kapcsolódhat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek, és amelyek ezen harmadik személyek által fejlesztett és üzemeltetett hirdetéseket tartalmaznak vagy ilyen tartalmat, funkcionalitást, játékokat, hírleveleket vagy alkalmazásokat nyújtanak. Az FNG nem felelős az ilyen társaságok adatkezelési gyakorlatáért, és ha Ön elhagyja a jelen Weboldalt, úgy javasoljuk, hogy tekintse át az ezen más szolgáltatásokra irányadó adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelés időtartama. Az Ön adatait 12 hónapig őrizzük meg, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb tárolási időtartamot enged meg vagy ír elő.

Különleges adatok. Kérjük, hogy a Weboldalon vagy azon keresztül, vagy más módon ne küldjön nekünk, és ne tegyen közzé szenzitív személyes információkat (azaz pl. társadalombiztosítási azonosító jeleket, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségügyi állapotra, büntetett előéletre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információkat).

8. ELÉRHETŐSÉGEINK

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összefüggésben bármilyen kérdése merülne fel, vagy ha gyakorolni szeretné a jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi módokon:

E-mail: TFCF.FNGPrivacy_HU@disney.com.